Suomen Borzoiklubi ry
Suomen Borzoiklubi Ry


Suomen Borzoiklubi on vuonna 1976 perustettu venäjänvinttikoiraharrastajien yhteinen yhdistys. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä runsas 300.

Toiminnan tavoitteita ovat mm. rodun kehittäminen, jäsenistön tiedon lisääminen, rodun tekeminen myönteisesti tunnetuksi sekä kaiken harrastustoiminnan tasapuolinen kehittäminen ja edistäminen.

Näiltä sivuilta löydät informaatiota venäjänvinttikoirasta ja sen rotujärjestöstä.

Tervetuloa mukaan toimintaan!


AJANKOHTAISTA


Kevätkokouskutsu

Lataa Suomen Borzoiklubin kevätkokouskutsu TÄSTÄ.

Huomioithan kokouksen päivämäärän 7.6.BORZOIKLUBI TIEDOTTAA 6.4.2020


Tiedote erikoisnäyttelyn perumisesta /
Cancellation of the Specialty Show:

Arvoisa borzoiharrastaja

SBK:n erikoisnäyttely Keuruulla 6.6.2020 on peruttu koronavirusepidemian vuoksi.

Epidemian pahimman vaiheen ennustetaan saapuvan Suomeen toukokuun puolivälissä, ja on odotettavissa, että yleisötapahtumien järjestämiskielto ulotetaan kesän tapahtumiin. Tätä tilannetta ennakoiden katsoimme näyttelytoimikunnassa ja SBK:n hallituksessa paremmaksi peruuttaa näyttelyn hyvissä ajoin ennen kuin näyttelystä aiheutuu peruuttamattomia kustannuksia järjestävälle yhdistykselle.

Olemme sähköpostitse mahdollisimman pian yhteydessä koiransa jo ilmoittaneisiin henkilöihin ilmoittautumismaksujen palauttamisesta.

Pahoittelemme, että näyttely jää tänä vuonna kokonaan pitämättä, mutta suunnataan katse ja voimavarat ensi vuoden juhlanäyttelyyn!

Pitäkää huolta itsestänne, läheisistänne ja lemmikeistänne.

Borzoi specialty in Keuruu on 6th June has been cancelled because of COVID-19. We regret the situation, but hope you understand the decision. Welcome to our jubilee specialty in 2021!

------

Tiedote Suomen Borzoiklubi ry:n erikoisnäyttelyn kiertopalkintojen haltijoille:

Suomen Borzoiklubi ry:n hallitus on päättänyt perua 6.6.2020 järjestettäväksi suunnitellun venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn COVID-19-koronavirus tilanteesta johtuen.

Tervetuloa seuraavaan näyttelymme joka järjestetään 7.8.2021 Kouvolan Anjalassa. Näyttely on samalla SBK:n 45-vuotis juhlanäyttely.

Näin ollen kiertopalkintojen tämän hetkiset haltijat eivät nyt palauta palkintoja/kansioita aiemmin ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä, vaan pitävät nämä tallessa ja palauttavat sitten kun niitä pyydetään palauttamaan eli todennäköisesti ensi vuoden puolella. Palautukset ajoitetaan aikaan jolloin jälleen järjestetään tapahtumia ja palautukset voidaan hoitaa näin ilman postikuluja.

Lisätietoja palmikon@kolumbus.fi

Kirsi-Marja Eriksson
SBK:n kiertopalkintovastaava

------

Tiedote Suomen Borzoiklubi ry:n kevätkokouksen kiertopalkinnoista:

Tämän hetkisestä COVID-19-koronavirus tilanteesta johtuen on epävarmaa milloin yhdistyksen kevätkokous voidaan järjestää ja voidaanko kokous järjestää fyysisesti tai etäkokouksena.

Tästä johtuen yhdistyksen hallitus on päättänyt, että vuoden 2019 tulosten perusteella parhaiksi pisteiden mukaan valitut

Vuoden Harrastajaborzoi & VSP-harrastajaborzoi
Vuoden Näyttelyborzoi & VSP-näyttelyborzoi
Vuoden Näyttelytulokas & VSP-näyttelytulokas
Vuoden Maastojuoksija & VSP-maastojuoksija
Vuoden Maastotulokas & VSP-maastotulokas
Vuoden Ratajuoksija & VSP-ratajuoksija
Vuoden Ratatulokas & VSP-ratatulokas

Eivät saa palkintoja ja kansioita itselleen, vaan heitä pyydetään toimittamaan tiedot ja kuva tai mieluummin valmis tietosivu kuvineen sähköpostilla kiertopalkintovastaavalle, joka liittää sivun kansioon.

Tietosivu pyydetään toimittamaan sähköpostilla palmikon@kolumbus.fi

Lisätietoja yllä olevasta osoitteesta

Kirsi-Marja Eriksson
SBK:n kiertopalkintovastaava45-vuotisjuhlajulkaisu ja vakioilmoituskaavake

Borzoiklubi julkaisee ensi vuonna 45-vuotisjuhlakirjan. Lue lisätietoja TÄÄLTÄ.

Lataa vakioilmoituskaavake TÄSTÄ.Tiedote koskien Borzoiklubin tulevia tapahtumia

Kaikki Kennelliiton alaiset tapahtumat on peruttu 31.5. saakka. Tämä koskee myös SBK:n järjestämiä tapahtumia. Pentunäyttely 24.5. on näin ollen peruttu.
Lue Kennelliiton tiedote TÄÄLTÄ.

Erikoisnäyttely 6.6. pidetään suunnitellusti, mikäli Kennelliitolta ei tule tapahtumien suhteen uutta ohjeistusta koskien 31.5. jälkeistä aikaa. Mikäli näyttely joudutaan perumaan, jo maksetut ilmoittautumismaksut palautetaan.

SBK:n sääntömääräinen kevätkokous on suunniteltu järjestettäväksi 24.4.2020. Kokous tullaan siirtämään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Borzoiklubi noudattaa Kennelliiton päätöksiä ja viranomaisten ohjeistusta tulevien tapahtumien suhteen. Muutoksista ja uusista päätöksistä koskien klubin tapahtumia tiedotetaan näillä sivuilla sekä klubin facebook-sivuilla.SBK pyytää jäseniltään kommentteja uudesta rotumääritelmästä.

FCI on tehnyt rotumääritelmään muutoksia 5.11.2019. FCI:n kielillä olevat alkuperäiset rotumääritelmät löytyvät FCI:n nettisivuilta www.fci.be, kohdasta Breeds. Rotumääritelmästä on tehty käännös, mistä Suomen Kennelliiton rotumääritelmätyöryhmä on pyytänyt lausuntoa Suomen Borzoiklubilta. Jäsenistöltä pyydetään mahdollisia kommentteja käännökseen 15.3.2020 mennessä osoitteella sbk.jalostustoimikunta@gmail.com.

Lataa uuden rotumääritelmän käännös TÄSTÄ.FCI on julkaissut uuden rotumääritelmän.

Lataa uusi rotumääritelmä (pdf, englanninkielinen) TÄÄLTÄ.