Suomen Borzoiklubi ry

Kiertopalkintojen säännöt


Vuoden maastojuoksijaborzoi / VSP maastojuoksijaborzoi

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Borzoiklubi ry:n syyskokouksessa 23.9.2007.

1 §

Kiertopalkinnot jaetaan vuosittain näiden sääntöjen perusteella ja ne kiertävät ikuisesti. Maastojuoksija palkinnon saa eniten pisteitä saanut koira ja VSP-palkinnon saa eniten pisteitä saanut vastakkaista sukupuolta edustava koira.

Ensimmäisen kerran palkinnot jaetaan vuoden 1988 tulosten perusteella.

2 §

Palkinnosta voivat kilpailla kaikki venäjänvinttikoirat, joiden omistajat ovat kuluvana kautena Suomen Borzoiklubi r.y:n jäseniä ja maksaneet jäsenmaksunsa 31.3. mennessä kyseisenä vuonna. Kiertopalkintoja ei saa viedä pois Suomesta.

3 §

Pisteitä laskettaessa huomioidaan ko. vuoden aikana järjestetyt SVKL:n viralliset maastojuoksu-kilpailut. Pisteitä laskettaessa huomioidaan kunkin koiran viisi parasta kilpailua.

4 §

Pisteitä jaetaan hyväksytyistä tuloksista seuraavasti: 1. sija 10 pistettä

2. sija 8 pistettä

3. sija 6 pistettä

4. sija 5 pistettä

5. sija 4 pistettä

6. sija 3 pistettä

7. sija 2 pistettä

8. sija 1 piste

Sijoille 1 – 8 hyväksytyn tuloksen juosseet koirat saavat lisäksi niin monta pistettä kuin on voitettuja koiria.

5 §

Lisäksi pisteitä jaetaan hyväksytyistä tuloksista seuraavasti:

5.1. Mikäli koiran juoksu on ollut sertin arvoinen (SERT tai SA), saa koira 3 lisäpistettä.

5.2. SBK:n järjestämistä kilpailuista: 1. sija 5 pistettä

2. sija 4 pistettä

3. sija 3 pistettä

4. sija 2 pistettä

5. sija 1 piste

 

5.3 .SM-kilpailusta ja Suomi-Cupista 1. sija 3 pistettä

2. sija 2 pistettä

3. sija 1 piste

SM-kilpailusta edellä mainittuja lisäpisteitä saa vain, mikäli kilpailuun on osallistunut vähintään kuusi
venäjänvinttikoiraa.

 

Mikäli SBK järjestää SM-kilpailut tai Suomi-Cupin, voi niihin osallistunut koira saada lisäpisteitä molempien
(5.2 ja 5.3) pistetaulukoiden mukaan.

6 §

Mikäli kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua saavat saman pistemäärän, ratkaistaan koirien paremmuus voitettujen kilpailujen lukumäärän perusteella, sen jälkeen kakkossijoituksilla jne. ROP- ja VSP-koiran paremmuus ratkaistaan pistemäärien ollessa samat voitettujen kilpailuiden lukumäärällä, sen jälkeen kakkossijoituksilla jne. Kun muut koirat kuin ROP ja VSP tai kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua saavat saman pistemäärän, saavat ne saman sijoituksen.

 

7 §

Kiertopalkinnon mukana seuraavaan kansioon on koiran omistajan liitettävä voittaneen koiran valokuva (koko 13 x 18 cm) ja sen alle puolen sivun kertomus koirasta. Viereiselle sivulle seuraavat tiedot: vuosiluku, koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika, kahden polven sukutaulu, kasvattaja ja omistaja osoitetietoineen sekä koiran saavuttama pistemäärä.

8 §

Palkinnot luovutetaan koirien omistajille SBK:n hallituksen toimesta. Tulokset julkaistaan Borzoi-lehdessä. Palkinnon kulloinenkin haltija on velvollinen toimittamaan palkinnon ja asianmukaisesti täytetyn kansion viimeistään kuukautta ennen seuraavaa kevätkokousta yhdistyksen kiertopalkinnoista vastaavalle henkilölle.

 

9 §

Pisteiden laskemisesta huolehtii SBK:n hallituksen nimeämä henkilö.

 

10 §

Sääntömuutokset tekee SBK:n syyskokous muutosten tullessa voimaan seuraavalla kilpailukaudella.