Suomen Borzoiklubi ry

Kiertopalkintojen säännöt  


Vuoden näyttelyborzoi ja VSP -näyttelyborzoi

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Borzoiklubi ry:n syyskokouksessa 31.10.2015.

 

1 §

Kiertopalkinnot jaetaan vuosittain näiden sääntöjen mukaan ja ne ovat ikuisesti kiertäviä. Ensimmäisen kerran palkinto on jaettu vuonna 1978. Näiden sääntöjen mukaan palkinnot jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tulosten perusteella.

 

2 § 

Kiertopalkinnoista voivat kilpailla borzoit, joiden omistajat ovat Suomen Borzoiklubi ry:n jäseniä ja maksaneet jäsenmaksunsa 31.3. mennessä kyseisenä vuonna. Kiertopalkintoja ei saa viedä pois Suomesta. 

 

3 §

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon
1. Kaikki kansainväliset ja kaikkien rotujen kansalliset näyttelyt Suomessa
2. Kennelliiton hyväksymät vinttikoirien erikoisnäyttelyt
3. Kennelliiton hyväksymät ryhmänäyttelyt 

 

4 §

Pisteitä laskettaessa otetaan huomion koiran viisi (5) parasta näyttelyä seuraavasti: 

  • Näyttelyistä vähintään kahden (2) on oltava kansainvälisiä ja yhden (1) erikois- tai ryhmänäyttelyn. 
  • Kunkin koiran jokaisessa huomioidussa näyttelyssä tulee olla eri tuomari. Jos rodun arvostelee samassa näyttelyssä useampi tuomari, kyseiseksi tuomariksi katsotaan uroksilla se tuomari, joka arvosteli paras uros -luokan ja nartuilla se tuomari, joka arvosteli paras narttu -luokan. 

 

5 § 

Pisteitä jaetaan seuraavasti:

ROP 10 pistettä

VSP 8 pistettä

PN-2/PU-2 6 pistettä

PN-3/PU-3 4 pistettä

PN-4/PU-4 2 pistettä

RYP-1/BIS-1 4 pistettä

RYP-2/BIS-2 3 pistettä

RYP-3/BIS-3 2 pistettä

RYP-4/BIS-4 1 piste 

 

Lisäksi annetaan ROP:lle jokaisesta voitetusta täydestä kymmenestä (10) koirasta 1 lisäpiste ja VSP:lle jokaisesta oman sukupuolen voitetusta täydestä kymmenestä (10) koirasta 1 lisäpiste. Suomen Borzoiklubi ry:n erikoisnäyttelyssä annetaan sijoille PU/PN 2-4 sijoittuneille koirille jokaisesta oman sukupuolen voitetusta täydestä kymmenestä (10) koirasta 1 lisäpiste. Erikois- tai ryhmänäyttelyissä ei jaeta BIS-pisteitä. Mikäli näyttelyssä on kymmenen (10) tai sen alle koiria, saavat ROP/VSP ja muut PU/PN-sijoituksen saaneet koirat puolet siitä pistemäärästä, jonka ne saisivat yli 10 koiran näyttelyssä. Mahdolliset RYP- ja BIS-pisteet jaetaan kuitenkin normaalisti. Voitettuja koiria laskettaessa ei oteta huomioon pentuja. 

 

6 § 

Jos kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua tai ROP ja VSP saavat saman pistemäärän, ratkaistaan järjestys seuraavasti: 

  • ROP-sijoituksilla
  • VSP-sijoituksilla
  • BIS-sijoituksilla
  • RYP-sijoituksilla

 

Järjestystä ratkaistaessa otetaan huomioon sijoitukset koiran viidestä huomioidusta näyttelystä. Mikäli muut kuin rodun kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua tai ROP ja VSP saavat saman pistemäärän, jakavat ne sijoituksen. Samalle sijalle sijoittuneiden koirien nimet julkaistaan aakkosjärjestyksessä. 

 

7 §

 Kiertopalkintojen mukana seuraaviin kansioihin on koiran omistajan liitettävä voittaneen koiran valokuva seuraavin tiedoin: koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika, koiran vanhemmat, kasvattajan nimi, omistajan nimi ja asuinpaikkakunta sekä koiran saavuttama pistemäärä. 

 

8 §

Suomen Borzoiklubi ry:n hallitus määrää vuosittain kiertopalkintojen pisteiden laskijan. Koiranomistajat ovat velvollisia ilmoittamaan pisteiden laskijalle kiertopalkintokilpailuun mukaan haluamiensa koirien viisi parasta näyttelytulosta edellä mainittujen sääntöjen mukaan,myös RYP-ja BIS-tulokset. Tulokset pitää ilmoittaa pisteiden laskijalle laskentaa koskevan vuoden päätyttyä. Viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15 pv. (Eli esim.vuoden 2015 näyttelytulokset ilmoitettuna pisteiden laskijalle viimeistään 15.01.2016) Pisteiden laskija tarkistaa tulosten oikeellisuuden Suomen Kennelliiton jalostustietojärjästelmään kirjatuista tuloksista sekä kyseisten näyttelyiden koiramäärät. Pisteiden laskija huolehtii tulosten saattamisesta SBK:n lehteen. Palkinnot luovutetaan koiranomistajille SBK:n hallituksen toimesta. Palkinnon kulloinenkin haltija on velvollinen toimittamaan palkinnon ja asianmukaisesti täytetyn kansion viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta kiertopalkinnoista vastaavalle henkilölle.    . 

 

9 § 

Mahdolliset sääntömuutokset on tehtävä SBK:n sääntömääräisessä yleiskokouksessa.

 

.