Suomen Borzoiklubi ry

Kiertopalkintojen säännöt


Vuoden näyttelytulokasborzoi ja VSP näyttelytulokasborzoi

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Borzoiklubi ry:n syyskokouksessa 31.10.2015.

1 §

Kiertopalkinnot jaetaan vuosittain näiden sääntöjen mukaan ja ne ovat ikuisesti kiertäviä. Ensimmäisen kerran palkinnot on jaettu vuoden 2006 tulosten perusteella. Näiden sääntöjen mukaan palkinnot jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tulosten perusteella.

 

2 §

Kiertopalkinnoista kilpailevat 9-24 kk. ikäiset borzoit, jotka ovat osallistuneet näyttelyissä juniori- tai nuorten luokkaan. Sama koira voi olla mukana näiden palkintojen pistelaskussa kahtena vuonna. Pistelaskukausi on yksi kalenterivuosi.

 

Kiertopalkinnoista voivat kilpailla borzoit, joiden omistajat ovat Suomen Borzoiklubi ry:n jäseniä ja maksaneet jäsenmaksunsa 31.3. mennessä kyseisenä vuonna. Kiertopalkintoja ei saa viedä pois Suomesta.

 

3 §

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon koiran enintään viisi (5) parasta näyttelyä, joihin lasketaan:

  • Kaikki kansainväliset ja kaikkien rotujen kansalliset näyttelyt Suomessa.
  • Kennelliiton hyväksymät vinttikoirien erikoisnäyttelyt.
  • Kennelliiton hyväksymät ryhmänäyttelyt.

 

4 §

Pisteitä jaetaan seuraavasti:

ERI 1 4 p.

ERI 2 3 p.

ERI 3 2 p.

ERI 4 1 p.

 

PU/PN-1 4 p.

PU/PN-2 3 p.

PU/PN-3 2 p.

PU/PN-4 1 p.

 

ROP 3 p.

VSP 2 p.

SERT 2 p.

VARA-SERT 1 p

SA 1 p.

 

SBK:n järjestämässä näyttelyssä jaetaan koiralle edellisten pisteiden lisäksi 2 lisäpistettä.

 

5 §

Jos kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua tai ROP ja VSP saavat saman pistemäärän, ratkaistaan järjestys seuraavasti:

  • PU/PN-1-sijoituksilla
  • PU/PN-2-sijoituksilla
  • PU/PN-3-sijoituksilla
  • PU/PN-4-sijoituksilla
  • ERI 1 määrällä
  • ERI 2 määrällä

 

Järjestystä ratkaistaessa otetaan huomioon sijoitukset koiran viidestä huomioidusta näyttelystä. Mikäli muut kuin rodun kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua tai ROP ja VSP saavat saman pistemäärän, jakavat ne sijoituksen. Samalle sijalle sijoittuneiden koirien nimet julkaistaan aakkosjärjestyksessä.

 

6 §

Kiertopalkintojen mukana seuraaviin kansioihin on koiran omistajan liitettävä voittaneen koiran kuva seuraavin tiedoin: koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika, koiran vanhemmat, kasvattajan nimi, omistajan nimi ja asuinpaikkakunta sekä koiran saavuttama pistemäärä.

7 §

Suomen Borzoiklubi ry:n hallitus määrää vuosittain kiertopalkintojen pisteiden laskijan. Koiranomistajat ovat velvollisia ilmoittamaan pisteiden laskijalle kiertopalkintokilpailuun haluamiensa koirien viisi parasta näyttelytulosta edellä mainittujen sääntöjen mukaan. Tulokset pitää olla ilmoitettu pisteidenlaskijalle laskentaa koskevan vuoden päätyttyä. Viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15 pv. (Eli esim. vuoden 2015 näyttelytulokset ilmoitettuna pisteiden laskijalle viimeistään 15.1.2016) Pisteiden laskija tarkistaa tulosten oikeellisuuden Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään kirjatuista tuloksista. Pisteiden laskija huolehtii tulosten saattamisesta SBK:n lehteen. Palkinnot luovutetaan koiraomistajille SBK:n hallituksen toimesta. Palkinnon kulloinenkin haltija on velvollinen toimittamaan palkinnon ja asianmukaisesti täytetyn kansion viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta kiertopalkinnoista vastaavalle henkilölle.

 

8 §

Mahdolliset sääntömuutokset on tehtävä SBK:n sääntömääräisessä yleiskokouksessa.

.

<