Suomen Borzoiklubi ry

Kiertopalkintojen säännöt


Vuoden ratajuoksijaborzoi

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Borzoiklubi ry:n syyskokouksessa 23.9.2007.

1 §

Kiertopalkinnot jaetaan vuosittain näiden sääntöjen perusteella ja ne kiertävät ikuisesti. Ratajuoksija palkinnon saa eniten pisteitä saanut koira ja VSP-palkinnon saa eniten pisteitä saanut vastakkaista sukupuolta edustava koira.

Ensimmäisen kerran palkinnot jaetaan vuoden 1978 tulosten perusteella.

 

2 §

Palkinnosta voivat kilpailla kaikki venäjänvinttikoirat, joiden omistajat ovat kuluvana kautena Suomen Borzoiklubi r.y:n jäseniä ja maksaneet jäsenmaksunsa 31.3. mennessä kyseisenä vuonna. Kiertopalkintoja ei saa viedä pois Suomesta.

 

3 §

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon kaikki ko. vuoden aikana järjestetyt SVKL:n viralliset ratajuoksukilpailut. Pisteitä laskettaessa huomioidaan kunkin koiran viisi parasta kilpailua.

 

4 §

Pisteitä jaetaan hyväksytyistä tuloksista seuraavasti: 1. sija 7 pistettä

2. sija 5 pistettä

3. sija 4 pistettä

4. sija 3 pistettä

5. sija 2 pistettä

6. sija 1 piste

Kuusi parasta sijoituksen saanutta koiraa saa lisäksi niin monta pistettä kuin on voitettuja koiria.

 

5 §

Lisäpisteitä jaetaan hyväksytyistä tuloksista seuraavasti:

 

5.1. Koira saa lisäksi 3 lisäpistettä käyttövalioajasta, kuitenkin vain yhdestä käyttövalioajasta / kilpailu.

 

5.2. SBK:n järjestämistä kilpailuista: 1. sija 5 pistettä

2. sija 3 pistettä

3. sija 1 pistettä

 

5.3.TS-, SM-, JK-kilpailuista 1. sija 3 pistettä

2. sija 2 pistettä

3. sija 1 piste

Tähtisprintteri (TS)- ja Kuninkuusjuoksu (JK)-kilpailuista saa yllä mainitut lisäpisteet. Suomen Mestaruus(SM)-kilpailusta edellä mainittuja lisäpisteitä saa vain, mikäli kilpailuun on osallistunut vähintään kuusi venäjänvinttikoiraa.

 

Mikäli SBK järjestää TS-, SM- tai JK-kilpailut, voi niihin osallistunut koira saada lisäpisteitä molempien
(5.2 ja 5.3) pistetaulukoiden mukaan.

6 §

Mikäli kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua saavat saman pistemäärän, ratkaistaan koirien paremmuus voitettujen kilpailujen lukumäärän perusteella, sen jälkeen kakkossijoituksilla jne. ROP- ja VSP-koiran paremmuus ratkaistaan pistemäärien ollessa samat voitettujen kilpailuiden lukumäärällä, sen jälkeen kakkossijoituksilla jne. Kun muut koirat kuin ROP ja VSP tai kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua saavat saman pistemäärän, saavat ne saman sijoituksen.

7 §

Kiertopalkinnon mukana seuraavaan kansioon on koiran omistajan liitettävä voittaneen koiran valokuva seuraavin tiedoin: koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika, koiran vanhemmat, kasvattajan nimi, omistajan nimi ja asuinpaikkakunta sekä lisäksi koiran saavuttama pistemäärä.

8 §

Palkinnot luovutetaan koirien omistajille SBK:n hallituksen toimesta. Tulokset julkaistaan Borzoi-lehdessä. Palkinnon kulloinenkin haltija on velvollinen toimittamaan palkinnon ja asianmukaisesti täytetyn kansion viimeistään kuukautta ennen seuraavaa kevätkokousta yhdistyksen kiertopalkinnoista vastaavalle henkilölle.

9 §

Pisteiden laskemisesta huolehtii SBK:n hallituksen nimeämä henkilö.

10 §

Sääntömuutokset tekee SBK:n syyskokous muutosten tullessa voimaan seuraavalla kilpailukaudella.

 

 

<